Dodaj firmę Edytuj firmę
np. komputery, hydraulik np. Warszawa, Kraków

Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Staworzyński

Mapa dojazdu Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Staworzyński

ul. Topolowa 16

58-570 Jelenia Góra (jak dojechać?)

Telefon:
(22) 290 55 44
WWW:
staworzynski.com
Email:
napisz

Jesteśmy firmą specjalizującą się w racjonalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych jak i jednostek budżetowych administracji publicznej. Specjalizujemy się w zagadnieniach organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw. Realizujemy w tym zakresie usługi w formie: doradztwo, realizacja projektów, szkolenia i warsztaty praktyczne, interim management.

W ramach realizowanych działań stosujemy m.in. niżej wymienione metody/narzędzia:
- filozofia Lean Manufactruring (w pełnym zakresie wraz ze wszystkimi elementami),
(m.in. 5S, TPM, SMED, Kaizen, KVP, Yamazumi, diagramy Ishikawy, Kanban, PDCA, TOC, Poka Yoke, 5Why, Shop in Shop...).
- zarządzanie przez cele (MBO),
- strategiczna karta wyników (BSC),
- ekonomika ruchów elementarnych (MTM, MTM1, UAS, MEK, MTM-LOG, MTM2, AAWS/EAWS),
- normowanie czasu pracy technikami pomiarowymi i analitycznymi
(chronometraż, obserwacje migawkowe, zapis własny, normatywy i kalkulatory czasów, analizy, analizy MTM w/w metodami)
- optymalizacja planowania i harmonogramowania produkcji, oraz wszystkie metody i narzędzia powiązane
- optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw, Just in Time (JiT), Just in Sequence (JiS)
- optymalizacja przepływu materiału - redukcja zapasów magazynowych przy jednoczesnej poprawie dostępności komponentów (wykorzystanie analiz ABC w połączeniu z XYZ)
- zasada przepływu jednej sztuki - "One Piece Flow"
- standaryzacja procedur i poprawa efektywności najważniejszych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (m.in. produkcja i planowanie, gospodarka meteriałowa, zarządzanie zmianami, sprzedaż, zakupy, zarządzanie jakością, konstrukcja, technologia)

Współpracę podejmujemy oferując usługi doświadczonych specjalistów i managerów działających jako:
- konsultant,
- doradca zarządów spółek, właścicieli i rad nadzorczych,
- trener/ szkoleniowiec,
- wdrożeniowiec,
- kierownik projektów
- pośrednik w rekrutacji kadry wyspecjalizowanej w zarządzaniu przedsiębiorstwem i usprawnianiu procesów.

Przy współpracy koncentrujemy się na jak najbardziej efektywnym transferze wiedzy (know how) i umiejętności w w/w zakresie do specjalistów i kadry zarządzającej firmy z którą współpracuję.
Głównym celem naszych działań i zespołów którymi kierujemy jest rzeczywista poprawa konkurencyjności firm przez m.in. unikanie zbędnych kosztów wytwarzania i funkcjonowania.
Powiązane produkty i usługi


Bezpłatna prezentacja firmy produkcyjnej i jej produktów w portalu PolskiProducent.pl - sprawdź teraz!