Dodaj firmę Edytuj firmę
np. komputery, hydraulik np. Warszawa, Kraków

Kancelaria Notarialna Łukasz Szczęsny

Mapa dojazdu Kancelaria Notarialna Łukasz Szczęsny

ul. Norwida Cypriana Kamila 26/1

50-374 Wrocław (jak dojechać?)

Telefon:
(71) 346 81 29
Faks:
(71) 348 59 19
WWW:
notariusz-szczesny.pl
Email:
napisz

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 ze zm.)
Notariusz dokonuje następujących czynności:
- sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron,
- sporządza wpisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,
- sporządza poświadczenia: kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu,
- sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów,
- doręcza oświadczenia,
- sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
- sporządza protesty weksli i czeków,
- przejmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
- dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera
następujące opłaty:
- podatki, w zależności od rodzaju czynności, najczęściej pcc i podatek od spadków i darowizn,
- w stawkach przewidzianych w odpowiednich przepisach;
- opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w odpowiednich przepisach;
- wynagrodzenie notarialne określone w rozporządzeniu wraz z należnym podatkiem VAT.
Bezpłatna prezentacja firmy produkcyjnej i jej produktów w portalu PolskiProducent.pl - sprawdź teraz!