Dodaj firmę Edytuj firmę
np. komputery, hydraulik np. Warszawa, Kraków

Regulamin

§ 1. Definicje

Operator - firma OXE, zarejestrowana w Polsce, posługująca się numerem REGON 120083409.

Serwis - strony internetowe dostępne w domenie Bizeo.pl, składające się na zbiór usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

Wpis - indywidualne strony danej firmy w serwisie, służące do prezentacji jej oferty, lokalizacji i danych kontaktowych

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu, poprzez odbieranie lub wysyłanie danych

Treść - wszelkie materiały, teksty, obrazy i inne dane przekazywane do Serwisu

§ 2. Zasady korzystania z serwisu

 1. Dodawanie Wpisów firm do serwisu Bizeo jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat.
 2. Baza danych Bizeo.pl zawiera informacje o podmiotach będących osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.
 3. Dodając Wpis do Serwisu Użytkownik deklaruje ich prawdziwość i aktualność podanych informacji.
 4. Dodanie wpisu do Serwisu odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Edycja wpisu odbywa się za pomocą formularza edycji. Prośby o modyfikację wpisu wysyłane za pomocą formularza kontaktowego nie są uwzględniane.
 6. Wpis powinien być wypełniony starannie, bez nadużywania DUŻYCH LITER i zawierać informacje zgodne z prawdą. Dane adresowe firmy muszą być kompletne i prawidłowe.
 7. Poprzez umieszczenie danych, opisów i zdjęć w serwisie użytkownik wyraża zgodę na ich bezterminowe wykorzystanie przez Operatora.
 8. Treści udostępniane w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach prywatnych, nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Niedozwolone jest prowadzenie korespondencji seryjnej za pomocą Serwisu lub danych z niego pozyskanych.
 9. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne rozpowszechnianie danych uzyskanych z bazy danych Bizeo.
 10. Operator zezwala na dostęp do Serwisu wyłącznie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.
 11. Operator zastrzega prawo do usunięcia dowolnego Wpisu w całości lub części bez podania powodu
 12. Operator zastrzega prawo do korekty dowolnego Wpisu w celu dostosowania do standardów serwisu
 13. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie baz danych.
 14. Dodawanie linków zwrotnych lub buttonów Bizeo za pomocą udostępnionych kodów jest dobrowolne.
 15. Usunięcie Wpisu z Serwisu odbywa się na podstawie wniosku firmy, której Wpis dotyczy.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Serwis nie gromadzi innych danych niż informacje o przedsiębiorstwach.
 2. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyt Użytkowników wykorzystywane są usługi zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami w tym serwisie oraz w innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług. Informacje te są przekazywane za pomocą plików cookie DART. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z używania plików cookie DART na stronie polityki prywatności reklam Google.